Ohlášky 20.4.2014

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 20.4. do 27.4.

Den

Liturgická oslava

Čas

Bohoslužby

Ne

SLAVNOST

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 

7.45

Za farníky.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za Antonína a Jiřinu Pavlíčkovy, jejich rodiče a rodinu Janouškovu a za Stanislava Valu a rodiče.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

Po

PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

7.45

Za Štěpána a Alžbětu Smejkalovy, jejich rodiče a sourozence.

 

Út

 ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

 

18.00

Za požehnání rodiny a na dobrý úmysl. (se zaměřením pro děti)

St

STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

 

 

17.30

Modlitba růžence.

Čt

ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

9.30

Za Vlastimila Pokorného, manželku Libuši a duše v očistci. (Mše sv. v DPS)

 

PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

18.00

Mše sv. v Bítovčicích.

18.30

Modlitba růžence.

19.00

Za rodinu Jedličkovu a duše v očistci.

So

SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

19.00

Mše sv. ve Velkém Beranově

19.00

Mše sv. v Kozlově

Ne

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7.45

Za rodiče Markovy a Zachovy a dva syny.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za farníky.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

  • Díky všem, kteří jste se jakkoli zapojili do příprav a průběhu slavení svátků smrti a vzkříšení našeho Pána.
  • Dnešní sbírka je určena na pokrytí nákladů spojených s opravou sociálního zařízení na kaplance. Díky všem dárcům.
  • V úterý po dětské mši sv. bude v kostele domluva s rodiči dětí, které letos přistoupí k 1. svatému přijímání.
  • Chystá se poutní zájezd v sobotu 14. června do Polska do Vambeřic, kam putovávali naši předkové.  Doprovázet bude o. Řehoř z Kamenice, který z Polska pochází. Zálohu 250 Kč můžete zaplatit u pana Blažka. Přesné informace budou později.
  • Velikonoce jsou také svátky společenství u stolu. Při této příležitosti bych vám chtěl poděkovat za to, že jste se mnozí po mém příchodu do Luk nabídli a pozvali mě k nedělnímu obědu, kdy na sebe můžeme mít čas a i díky tomu postupně k sobě zase blíž. Vytvořený rozpis obědů skončil minulou neděli a ptáte se, jak to bude dál. Samozřejmě bych rád pokračoval v tomto setkávání. Protože jsem musel některá pozvání k nedělnímu obědu z různých důvodů odvolat, tak bych nejprve dohnal tyto resty, dále bych se domluvil s těmi, kteří se do rozpisu nestihli v počátku zapojit a nahlásili se dodatečně a případně i s těmi, kteří by ještě chtěli, a následně bychom zase vytvořili nový rozpis. Děkuji ještě jednou a budu se zase těšit na setkání.
  • A nyní ještě požehnáme velikonoční pokrmy.