Ohlášky 20.5.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 20.5. do 27.5.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

Slavnost Seslání Ducha svatého 7.45 Za Karla a Josefu Nováčkovy.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodiče Lifkovy, Brtnických, sourozence a celý rod.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Májová pobožnost.
Po Svátek Výročí posvěcení katedrály  
18.00 Májová pobožnost.
Út  
18.00 Za farníky. (se zaměřením pro děti)
St 18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Májová pobožnost.
Čt Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 7.30 Za Jana a Julii Ryčkovy, sourozence a dvoje rodiče.
 
  18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Májová pobožnost.
19.00 Za rodinu Valíkovu a Brancuzskou.
So Památka sv. Filipa Neriho, kněze 18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne Slavnost Nejsvětější Trojice

 

 

7.45 Za Františka Votavu, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Na poděkování a za Boží požehnání pro rodinu Kolouchovu a Holubovu a celý rod.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

Poutní mše svatá.

18.00 Májová pobožnost.
  • Dnešní sbírka je věnována na Charitu. Díky všem dárcům.
  • Blíží se farní den, který se uskuteční v neděli 3. června. Pamatujme na jeho průběh a příhodné počasí ve svých modlitbách. Plakátek k farnímu dni najdete na nástěnce i na farních stránkách. Díky.
  • Na farních stránkách si můžete prohlédnout výběr fotografií z 1.svatého přijímání i z koncertu „Pro Petrovice“.