Ohlášky 20.7.2014

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 20.7. do 27.7.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

16. neděle v mezidobí 7.45 Za Františka Treteru, celý rod a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po    
18.30 Modlitba růžence.
Út Památka sv. Magdaleny 18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za rodiče Pechovy, jejich sourozence a jejich rodiče.
St Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy 18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.30 Modlitba růžence.
Čt 9.30 Za Františka Petrlíka, dvoje rodiče, za bratra a duše v očistci. (Mše sv. v DPS)
 
Svátek sv. Jakuba, apoštola 18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Annu Číhalovu, manžela, rodiče, dcery, zetě a vnučku Pavlu.
So Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie 19.00 Mše sv. v Kozlově.
 
Ne 17. neděle v mezidobí    7.45 Za Františka Blažka, manželku, celý rod a duše v očistci.
9.00 Poutní mše sv. ve Velkém Beranově.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • (při ranní mši sv.) Blíží se 100. výročí začátku 1. světové války. Při této příležitosti vás zvu po mši sv. ke krátké společné modlitbě u pomníku 1. světové války u pošty, kde budeme prosit za zemřelé ve všech válkách a o mír a pokoj pro tento svět. Tato modlitba začne v 8.45 h.
  • Příští neděli bude poutní mše sv. ve Velkém Beranově, proto zde v Lukách bude pouze ranní mše svatá.