Ohlášky 20.8.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 20.8. do 27.8.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

20. neděle v mezidobí  7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Miloslava Málka, Marii Brussmannovu, rodiče a děti Koumarovy.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Památka sv. Pia X.,  papeže  
 
Út Památka Panny Marie Královny    
19.00 Za zemřelého manžela.
St  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 9.30

DPS

Za živé a zemřelé rodiny Zvěřinovy a duše v očistci.
 
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Alžbětu a Štěpána Smejkalovy a duše v očistci.
 So 18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne Poutní slavnost sv. Bartoloměje

21. neděle v mezidobí 

7.45 Za Josefa a Marii Šedovy.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Svátostné požehnání.
  • V souvislosti s poutí příští neděli bude rozšířená možnost k přijetí svátosti smíření: kromě obvyklých možností ¾ hodiny před každou mší svatou bude, otec Miloš zpovídat v pátek již od 17.30 h. Otec Bohdan bude k dispozici v pátek od 18.45 h.
  • Vzadu na stolečku jsou přihlášky do náboženství na nový školní rok. Přihlášku vyplňují pouze ti, kteří náboženství zatím nenavštěvovali.
  • Na farních stránkách si můžete ve fotogalerii prohlédnout fotografie ze tří turnusů farního tábora a také několik fotografií z návštěvy polské mládeže v naší farnosti.
  • Na faře je stále k zakoupení pivo „Petrovická jedenáctka“ na podporu opravy kostela v Petrovicích. Z jednoho tisíce lahví zbývá 200 kusů. Pivu v polovině září končí minimální trvanlivost. 200 piv otec Miloš nevypije ani za rok, tak když mu pomůžete ještě v těchto relativně teplých dnech, navíc na dobrou věc, tak bude rád 🙂
  • Střední odborná škola sociální u Matky Boží hledá kuchařku do školní jídelny. Kontakt na školu je uveden na nástěnce u kostela.