Ohlášky 20.9.2015

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 20.9. do 27.9.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

25. neděle v mezidobí     7.45 Za Františka Šindeláře, rodiče a bratra a za rodinu Ryčkovu a Oherovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty  
 
Út  
18.00 Za rodinu Cilovu a Dohnalovu. (se zaměřením pro děti.)
St Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Za celou přízeň Ficovu a Adamovu a za duše v očistci.
 
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Václava Čermáka, manželku, Anežku Čermákovu a Růženu Mutlovu.
So 10.30 Svatební mše svatá Filipa Číhala a Lucie Altmanové.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
19.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne 26. neděle v mezidobí     7.45 Za Václava a Marii Rajšlovy, rodinu Vaňkovu a duše v očistci..
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Dobrovolnou, Svobodovu a Hlávkovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Sbírka uplynulé neděle na podporu pastoračních aktivit na úrovni děkanství činí 6.653 Kč. Díky všem dárcům.
  • Po prázdninové přestávce jste dnes opět zváni do farní kavárny od 14.30 do 17 hodin.
  • Vzadu na stolečku si vezměte do každé rodiny leták, na kterém je rozepsán program Národního Eucharistického kongresu. Věřím, že vás i tento leták povzbudí k účasti. Přihlašovat se můžete vzadu u zpovědnice na připravený papír.
  • Mnoho let se v naší farnosti modlí živý růženec. Někteří z těch, kteří se do této modlitby dříve zapojili, zemřelo nebo v naší farnosti již nebydlí, proto je potřebné seznam aktivních členů aktualizovat. Členové živého růžence – skupina vždy 20 lidí – se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku růžence, který se po měsíci mění. Skupina se tak denně pomodlí celý růženec se všemi tajemstvími. Zcela původně vznikla tato modlitba v 19. století ve Francii na podporu misií a postupně se rozšířila do celého světa. Dnes touto modlitbou můžeme podporovat nejen misie, ale i život své farnosti či nová duchovní povolání. Jako farář budu vděčný, když bude tato modlitba ve farnosti dál pokračovat. Chtěl bych vás proto vybídnout, ať už vás stávající členy živého růžence jakož i vás ostatní, kteří byste nově byli ochotni se k této modlitbě přidat, abyste se zapsali na připravený list papíru na kamnech u oltáře sv. Barbory, tzn. z vašeho pohledu vzadu vlevo. Po vašem zapsání se, vytvoříme zcela nový rozpis této modlitby, který začne platit 1. listopadu.
  • Informace pro rodiče školních dětí: od října plánujeme další výuku náboženství pro skupinu dětí dojíždějících do školy v Jihlavě. Jedná se o děti 1. a 2. třídy. Kdo by měl zájem, ozvěte se co nejdříve.