Ohlášky 20. 9. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 20. 9. do 27. 9. 2020

 

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
 Ne 25. neděle v mezidobí

 

7.45 Za rodinu Oherovu, Šindelářovu
a za kněze Karla Šindeláře
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za rodinu Dobrovolnou, Svobodovu
a Hlávkovu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty  
 
Út  
18.00 Za farníky
St Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt 9.30 Mše sv. v DPS za celou přízeň Ficovu
a Adamovu a duše v očistci
 
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.30 Modlitba sv. růžence
19.00 Za rodinu Pospíchalovu a Dobrovolnou
So Nezávazná památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne  

26. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Marii a Václava Rajšlovy
a duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Lavičkovu, Musilovu a duše v očistci
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Tuto neděli odpoledne se poprvé v tomto školním roce opět otevře farní kavárna. Srdečně zveme k posezení u kávy na farní zahradě od 14.30 do 17.00 hodin.

 

  • Pro lepší plánování rodinného programu na nadcházející státní svátek už dopředu avizujeme, že v pondělí 28. září, na sv. Václava, budou pouze dvě mše sv., a to v 7.45 v Lukách a v 11.00 ve Vysokých Studnicích.

 

  • Dary na podporu kněží a pastorace v naší diecézi

Již z minulých let asi většina z nás ví, že na financování platů kněží a dalších pastoračních aktivit v naší diecézi se významně podílí tzv. fond PULS. Do tohoto fondu odvádí určité předem stanovené částky farnosti naší diecéze a také jednotliví registrovaní dárci, tzv. donátoři. V letošním roce by naše farnost měla odvést do tohoto fondu celkem 152.288 Kč. Dárci registrovaní jako tzv. donátoři fondu PULS ve prospěch naší farnosti letos zatím přispěli částkou 46.150 Kč. Donátorů registrovaných za našich farnost je v současnosti 27. Naše farnost jako celek tedy letos ještě má odvést do fondu PULS 106.138 Kč.

Kdo by se chtěl přihlásit jako stálý dárce fondu PULS, může to udělat buď elektronicky na webových stránkách donator.cz, nebo prostřednictvím vyplnění papírové přihlášky, která je k dispozici na stolku u východu, případně kontaktovat pana faráře. Pravidelné dary ve prospěch fondu PULS je možné zasílat také převodním příkazem nebo inkasem (přes SIPO). Do fondu PULS je ale samozřejmě možné také přispět jednorázově bez jakékoli registrace.

Ti, kterým by se zdálo přispívání prostřednictvím fondu PULS příliš složité, a přitom by chtěli přispět na podporu kněží a pastorace v naší diecézi, mohou svůj dar vložit do kostelní sbírky během příští neděle.

Předem děkujeme za jakoukoli pomoc.

  • Úkol na další mši sv. pro děti: Kolikrát najdeš v našem kostele na obrazech a jako sochu Pannu Marii? (Napiš svůj tip na podepsaný lístek a přines na úterní mši sv.)