Ohlášky 21.1.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 21.1. do 28.1.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

3. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. V Puklicích.
11.00 Za Aloise Vylíčila, rodinu Langerovu a Trnkovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út  
18.00 Za živou a zemřelou rodinu Nahodilovu a duše v očistci. (se zaměřením pro děti)
St Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 9.30

DPS

Za Rudolfa Matulu, dvě manželky, syna a dvoje rodiče.
 
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za rodinu Dobrovolnou, Svobodovu a Hlávkovu.
 So 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 4. neděle v mezidobí 7.45 Za dvoje rodiče, manžela a sourozence.
9.30 Mše sv. V Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Milé sestry a bratři, jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole. Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství. Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky. Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým formám zasvěceného života, prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry. Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství, jste svobodní a máte nebo budete mít maturitní zkoušku, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2018/2019 je možné podat na brněnské biskupství poštou nebo osobně do 31. března 2018. Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím. Váš biskup Vojtěch