Ohlášky 21.10.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 21.10. do 28.10.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

29. neděle v mezidobí

Misijní neděle

 

7.45 Za rodin Šedovu a Zemanovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Miladu a Bohumila Sobotkovy a jejich rodiče.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po    
 
Út  
18.00 Za Marii Smejkalovu, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci. (se zaměřením pro děti)
St  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 9.30

DPS

Za všechny zemřelé i dosud žijící obyvatele DPS a za ty, na které nikdo nepamatuje.
   
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Milana Bedrnu, sourozence a rodiče.
So 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
 Ne Slavnost Výročí posvěcení kostela

 

7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Musilovu a Lavičkovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.00 Děkovná mše sv. v Petrovicích.
  • Výtěžek dnešní sbírky, stejně tak výtěžek akce Misijní koláč před kostelem, je věnován na misie, všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Ze soboty na neděli se mění letní čas na zimní, tzn. o 1 hodinu zpět.
  • Jak již zaznělo, příští neděli bude mše svatá také v Petrovicích ve 14 hodin. Při této mši svaté poděkujeme za šťastný průběh opravy věže kostela. Zároveň budeme v den 100. výročí vzniku naší republiky prosit za naši vlast. Po mši svaté bude možnost se nahoru na věž kostela podívat. V případě pěkného počasí bude příležitost se po mši svaté také u kostela zdržet a chvíli spolu setrvat a posedět.
  • Petrovický kostel je po opravách potřeba poklidit. Prosím, kdo byste mohl pomoci s úklidem, tak se zapište vzadu na stolečku. Jeli bychom auty ve čtvrtek v 16 h. od fary.