Ohlášky 21.12.2014

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 21.12. do 28.12.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

4. neděle adventní 7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodiče Patzeltovy, dceru a přízeň.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
Út 7.30 Za dar uzdravení.
St 17.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
21.30 Za dar víry, lásky a pokoje v našich rodinách.
Čt Slavnost Narození Páně 7.45 Za mír ve světě a za dar smíření a odpuštění mezi lidmi.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Jaroslava Švihálka a Hermana Lubínka.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 7.45 Za Štěpána Smejkala, manželku, rodiče a sourozence.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
9.30 Mše sv. ve Velkém Beranově
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
So Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne Svátek svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa  7.45 Za Hedviku a Františka Vondrákovy, jejich dceru Danuši a vnuka Kamila.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Fischerovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Skauti zvou  na živý betlém, který se uskuteční dnes v 15 hod. zde v kostele. Při této příležitosti si budete moci domů odnést i betlémské světlo.
  • Vánoční výzdoba a stavění betléma bude zítra od 9 hodin. Prosíme o pomoc. Díky předem.
  • Sbírka na Boží hod vánoční bude určena na pokrytí nákladů na topení v kostele. Díky předem všem dárcům.
  • 24. ledna proběhne ples Sdružení Petrov, všichni jste srdečně zváni. Předprodej vstupenek bude zahájen v pátek 26.12. po mši sv. a v neděli 28.12. po obou mších svatých. Vstupenky prodávají Lukáš a Veronika Kolouchovi.
  • Během liturgie svátku Svaté Rodiny budou moci manželé obnovit svoje manželské sliby.
  • Stejně jako roky předchozí se uskuteční na začátku ledna Tříkrálová sbírka, přesněji 3. ledna. V Lukách tuto sbírku organizují skauti, kteří prosí o pomoc z řad dětí i těch, kteří by děti doprovázeli (starší 15 let). Děkujeme předem za ochotu pomoci. Sraz bude v sobotu 3.1. v 8.30 hod. ve skleníku u Vaňků.
  • Po mši sv. mohou děti na stromek zde vepředu pověsit poslední adventní zvonek, který dostaly při dětské mši svaté.