Ohlášky 21.4.2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 21.4. do 28.4.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

SLAVNOST 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 

7.45 Za rodiče Markovy a Zachovy.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Antonína a Jiřinu Pavlíčkovy, jejich rodiče, za Ivu Pavlíčkovu, rodinu Valovu a Janouškovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  

PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

 

7.45 Za farníky.
8.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
 9.30 Mše sv. v Kozlově.
9.30 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Út  

ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

 

 
18.00 Za Anastázii Smejkalovu, manžela, děti a rodiče. (se zaměřením pro děti)
St  

STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

 

 
17.30 ! Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt  

ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

 

 

 

9.30

DPS

Za Vladimíra Pokorného, manželku Libuši a duše v očistci.
 
 

 

PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

 

 

 

18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Emilii a Františka Uhlířovy a celou živou a zemřelou rodinu.
So  

SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

 

 

 

18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 7.45 Za rodinu Vochyánovu, Stokláskovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za děti přistupující k 1. svatému přijímání.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

 

  • Díky všem, kteří jste se jakkoli zapojili do příprav a průběhu slavení svátků smrti a vzkříšení našeho Pána.
  • Na úterní dětskou mši sv. mohou děti donést postní pokladničky. Po dětské mši svaté bude nácvik dětí na slavnost 1. svatého přijímání, která bude příští neděli na „11“ mši svaté. Přední lavice budou při této mši svaté vyhrazeny pro nejbližší příbuzné.
  • Ptáte se, jak dopadlo hlasování „Zlatá jeřabina“? Skončili jsme mezi prvními třemi. Slavnostní vyhlášení bude na začátku června v Jaroměřicích nad Rokytnou. Díky, kdo jste hlasovali a do ankety zapojili i své blízké a přátele.
  • Postní dobou nás provázely kartičky s Ježíšovými přáteli. Vzadu na stolečku si můžete vzít poslední kartičku, kterou si už ponecháte doma na připomenutí toho, že smrtí život nekončí. Že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých i pro mě i pro tebe!
  • A nyní ještě požehnáme velikonoční pokrmy.