Ohlášky 21.5.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 21.5. do 28.5.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

6. neděle velikonoční 7.45 Za manžela Václava, dvoje rodiče, rodinu Holečkovu a Helenu Brancuzskou.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky. V zámeckém parku !!!
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Májová pobožnost.
Po  
18.00 Májová pobožnost.
Út    
St 18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Májová pobožnost.
Čt Slavnost Nanebevstoupení Páně 18.30 Májová pobožnost.
19.00 Za zemřelého P. Jana Jiřiště, zemřelého P. Jacka Horáka a otce dominikány.
Památka sv. Filipa Neriho, kněze 18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Májová pobožnost.
19.00 Za rodinu Holubovu a Čermákovu.
So 11.00 Svatební mše sv. Martina Bracha a Terezy Číhalové.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 7. neděle velikonoční 7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
9.30!!! Mše sv. ve Vysokých Studnicích
11.00 Na poděkování a s prosbou o Boží požehnání pro rodinu Kolouchovu, Holubovu a za nemocné.
18.00 Májová pobožnost.
  • Příští týden je několik změn v pořadu bohoslužeb: v úterý není mše svatá. Ve čtvrtek o slavnosti Nanebevstoupení Páně bude mše svatá až večer v 19 h. V neděli bude mše sv. ve Vysokých Studnicích již v 9.30 hodin.
  • Blíží se farní den, který se uskuteční v neděli 4. června. Pamatujme na jeho průběh a příhodné počasí ve svých modlitbách. Díky. Plakátek k farnímu dni najdete na nástěnce i na farních stránkách.
  • Dne 3. června v Blatnici pod Svatým Antonínem v kapli sv. Antonína chtějí uzavřít manželství Jiří Vrbický, bytem Bítovčice 135 a Irena Uhrová, bytem Hroznová Lhota 370. Provázejme tyto snoubence svoji modlitbou. Kdo by věděl o nějaké překážce tohoto sňatku, ať ji ohlásí na faře.
  • O prázdninách od 15. do 20. srpna se uskuteční celostátní setkání mládeže v Olomouci. Kdo z mladých by se chtěl zúčastnit, tak se může do konce května přihlásit za zvýhodněnou cenu 950 Kč.