Ohlášky 21.6.2015

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 21.6. do 28.6.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

12. neděle v mezidobí   7.45 Za Antonína Čermáka, manželku, jejich rodiče a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
   
Út  
19.00 Za živou a + rodinu.
St Slavnost Narození sv. Jana Křtitele  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Na dobrý úmysl.
 
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Růženec.
19.00 Za Alžbětu Smejkalovu, manžela, rodiče a sourozence.
So 12.30 Svatební obřad.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 13. neděle v mezidobí   7.45 Za Františka Votavu, dvoje rodiče,rodinu Vaňkovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
10.00 Poutní v Kozlově.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
15.00 Poutní mše sv. v Petrovicích.
  • Dnešní sbírka je určena na bohoslovce. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Úterní mše sv. v 19 hodin bude z vigilie slavnosti narození sv. Jana Křtitele.
  • Výtěžek z farního dne na stavební úpravy na faře činí 44.119 Kč. Všem kdo přispěli, patří velké díky. Velké poděkování patří také všem, kteří jste pomáhali s přípravou farního dne, vám kteří jste zajišťovali různé služby, i vám, kteří jste přispěli potravinami, cukrovím, apod. Díky v neposlední řadě patří všem, kteří jste se za šťastný průběh farního dne modlili. Díky všem, kteří jste farní den jakkoli podpořili. Výběr fotografií z farního dne najdete v nejbližších dnech na farních internetových stránkách. Kdo byste chtěl fotografie všechny, tak stačí donést na faru nějaké médium, na které fotky rád přehraji.
  • Příští neděli je pouť v Petrovicích. Je třeba tam tradičně udělat předpouťový úklid. Prosím, kdo byste mohl pomoci, tak se zapište vzadu na stolečku. Jeli bychom ve čtvrtek v 16.30 h. od kostela v Lukách.
  • Průjezd obcí Puklice je omezen a je na zvláštní povolení. Několik těchto povolení pro nedělní pouť v Petrovicích má k dispozici o. Miloš, stačí se u něj přihlásit či mu zatelefonovat.