Ohlášky 21.6.2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 21.6. do 28.6.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

12. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Františka Votavu, dvoje rodiče a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Zbyňka Svobodu, rodiče a bratra.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út  
17.00 !! Za děti, které přistoupily k prvnímu svatému přijímání. (se zaměřením pro děti.)
St Slavnost Narození sv. Jana Křtitele  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 9.30

DPS

Za farníky.
   
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Aloisii Boučkovou, manžela duše v očistci.
So  
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 12. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Antonína Čermáka, manželku Jarmilu, dceru Marii a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
9.30 Poutní mše sv. v Kozlově.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
15.00 Poutní mše sv. v Petrovicích „Za farníky“.

 

  • Sbírka příští neděle při ranní mši svaté bude na bohoslovce. Díky předem všem dárcům.
  • Jak již zaznělo, v neděli v Petrovicích prožijeme poutní mši svatou, která bude v 15 hodin. Předtím je třeba kostel v Petrovicích zase uklidit. Úklid proběhne ve čtvrtek. Pojedeme od 16.30 h. z fary. Kdo můžete, tak se, prosím, zapište vzadu na stolečku. Díky.
  • V úterý bude poslední dětská mše svatá, která začne již v 17 hodin. Přede mší svatou mají děti příležitost přistoupit ke svaté zpovědi a to od 16.15 hodin. Po mši sv. jste pak zváni na farní zahradu na táborák. Pro děti budou špekáčky, chléb a pití zajištěny.