Ohlášky 21.7.2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 21.7. do 28.7.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

16. neděle v mezidobí 7.45 Za Stanislava Jirovského a živou a zemřelou rodinu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky. (s křestní slavností)
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Svátek sv. Marie Magdalény  
 
Út Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy  
19.00 Za Annu Číhalovu, manžela, dcery, zetě a vnučku Pavlu.
St  
17.30 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Svátek sv. Jakuba, apoštola 9.30

DPS

Za manželku Blaženu Komárkovu, dvoje rodiče a sourozence.
 15.00 Pohřeb paní Boženy Křišťálové.
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie 18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Františka Blažka, manželku, celý rod a duše v očistci.
So Památka sv. Gorazda a druhů  
18.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne 17. neděle v mezidobí 7.45 Za rodiče Pechovy, sourozence a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
9.30 Poutní mše sv. ve Velkém Beranově.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

 

  • Příští týden zde v Lukách nebude mše sv. v 11 hodin.