Ohlášky 21.8.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 21.8. do 28.8.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

Poutní slavnost sv. Bartoloměje

 

21. neděle v mezidobí

 

7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za manžele Lenku a Josefa Nováčkovy, manžela Miloše a syna Petra Novotných a Boží požehnání pro žijícího syna.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Svátostné požehnání.
Po Památka Panny Marie Královny  
 
Út  
19.00 Mše sv. – volný úmysl.
St  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 9.30 Za živé a zemřelé rodiny Zvěřinovy a duše v očistci. (Mše sv. v DPS)
   
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za rodiče Pertlíkovy a Peškovy.
So Památka sv. Moniky 19.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 22. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Františka Treteru, rodiče a celý rod.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Dnešní den je pro naši farnost slavností. Chtěl bych poděkovat vám všem, kteří jste připravovali kostel a jeho okolí pro dnešní den. Děkuji vám všem, kteří se po celý rok staráte o kostel a farní prostory, děkuji vám všem, kteří se za farnost modlíte a život farnosti různými formami podporujete. Pán Bůh zaplať.
  • Vzadu na stolečku jsou přihlášky do náboženství na nový školní rok. Přihlášku vyplňují pouze ti, kteří náboženství zatím nenavštěvovali.
  • Vzadu v knihovně si můžete zakoupit stolní kalendář na příští rok. Jeho koupí podpoříte stavbu nového kostela v Brně na Lesné. Cena kalendáře činí 60 Kč.
  • Na farních internetových stránkách si můžete prohlédnout výběr fotografií ze tří turnusů letošního farního tábora. Díky všem, kteří letošní tábory včetně skautského organizovali i všem, kteří je jakkoli podpořili.