Ohlášky 21.9.2014

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 21.9. do 28.9.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

 25. neděle v mezidobí     

 

7.45 Za Máriu Lapárovu, paní učitelku a přátele.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
17.30 Modlitba růžence.
Út Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 18.00 !!! Za Jaromíra Hrazdíru a rodiče. (se zaměřením pro děti)
 
St 18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
17.30 Modlitba růžence.
Čt 9.30 Za celou přízeň Ficovu a Adamovu a za duše v očistci. (Mše sv. v DPS)
 
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Karla a Marii Bastlovu, jejich rodiče, dceru a dvě zetě.
So Památka sv. Vincence z Paula, kněze Mše sv. ve Velkém Beranově NEBUDE !!!
19.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne Slavnost sv. Václava, hl. patrona českého národa 7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Dobrovolnou, Svobodovu a Hlávkovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Farní kavárna se opět otevře dnes odpoledne na faře. Jste tedy srdečně zváni od 14,30 do 17 hodin přijít na faru a setkat se s dalšími farníky a přitom vypít kávu, čaj a zakousnout k tomu něco dobrého.
  • V pátek 17. října po mši sv. začne opět příprava na biřmování. Přihlásit se mohou ti, kteří tento školní rok končí základní školní docházku a starší. Vyplněnou přihlášku, kterou si můžete vzít vzadu na stolečku nebo stáhnout na farních stránkách, odevzdávejte osobně na faře či v sakristii otci Milošovi.
  • Před týdnem v pátek proběhlo zasedání farní rady. Návrhů jak dál ve farnosti po stránce pastorační i stavební je velké množství. Tyto návrhy jsme sepsali a na příštím zasedání 10. října se pokusíme udělat i s ekonomickou farní radou časový harmonogram a posloupnost jejich uskutečňování. Vše bude záležet na možnostech personálních, časových i finančních. Návrhy, které se sešly, si můžete přečíst na nástěnce na faře během farní kavárny.