Ohlášky 22.1.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 22.1. do 29.1.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

3. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Františka a Blaženu Koukalovy, rodiče a sourozence.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve  
18.00 Za manžela, dvoje rodiče a sourozence. (se zaměřením pro děti)
St Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 9.30

DPS

Za Rudolfa Matulu, dvě manželky, syna a dvoje rodiče.
   
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Františka Musila a sourozence.
So Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 17.00!! Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 4. neděle v mezidobí

  

7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Dobrovolnou, Svobodovu a Hlávkovu.
11.00 Bohoslužba slova ve Vysokých Studnicích.
  • Dnes odpoledne od 14.30 do 17 hodin jste opět zváni do farní kavárny.
  • Díky všem, kteří jste jakkoli podpořili průběh letošního farního plesu. Výběr fotografií najdete od neděle na farních stránkách farnosti.
  • Díky také vám, kteří jste pomohli s úklidem vánoční výzdoby.
  • V návaznosti na dnešní evangelium a některá slova v kázání, bych vás rád pozval ke službě Božího slova. Je krásné, když při velikonoční vigilii přečte sedm čtení sedm různých farníků. Byl bych rád, abychom tuto lektorskou službu, totiž službu Božího slova a Božímu slovu, rozšířili na každou neděli. Doposud tuto službu většinou zajišťovali ministranti. Proto vás zvu k aktivnímu zapojení právě čtením Božího slova. Liturgie není záležitostí jen kněze a ministrantů, ale liturgii utváří všichni věřící. Lektorská služba je tedy službou farnímu společenství. A ona každá služba, nejen lektorská, je nejen závazkem a úkolem. Ale z druhé strany je také darem, který člověka proměňuje a utváří, o to víc Boží slovo, které tak hmatatelně zasáhlo skrze Ježíše do života apoštolů v dnešním evangeliu. Věřím, že toto Boží slovo bude přetvářet, povzbuzovat a vést ty, kteří budou ochotni lektorskou službu ve farnosti konat. Na stoleček u zpovědnice jsem dal papír, kde se můžete k lektorské službě zapisovat – buď pro ranní mši svatou či pro mši svatou v jedenáct hodin. Samozřejmě se můžete zapsat do obou sloupečků. Ze zapsaných farníků vytvoříme následně rozpis, kdy kdo by lektorskou službu konal. Díky za vaši ochotu sloužit a také ochotu nechat se proměňovat Božím slovem.