Ohlášky 22.10.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 22.10. do 29.10.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

Den modliteb za misie

29. neděle v mezidobí

7.45 Za rodinu Andělovu, Vondrákovu, jejich děti, duše v očistci a Annu Hosovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Jiřího Ondráčka, dvoje rodiče a duše v očistci.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út  
18.00 Za Marii Smejkalovu, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci. (se zaměřením pro děti)
St  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 9.30

DPS

Za všechny zemřelé a dosud žijící obyvatele DPS a za ty, na které nikdo nepamatuje.
 15.00  Pohřeb paní Emilie Foltové.
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Milana Bedrnu, dva bratry a rodiče.
 So Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne Slavnost Výročí Posvěcení kostela 7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodiče Musilovy, Lavičkovy a dva bratry.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Výtěžek dnešní sbírky stejně tak výtěžek akce Misijní koláč před kostelem je věnován na misie, všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • První zkouška chrámového sboru na Vánoce se uskuteční dnes v 16 hodin.
  • Ze soboty na neděli se mění letní čas na zimní, tzn. o 1 hodinu zpět.
  • Příští neděli jste zváni na besedu, spojenou s komentovaným promítáním fotografií a krátkých filmů pod názvem „Izrael očima poutníků“. Beseda proběhne od 17 hod. na kaplance. Jste srdečně zváni.
  • Blíží se čas, kdy budeme moci získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Příležitost ke svátosti smíření bude nyní v pátek od 16.30 h., kdy bude zpovídat otec Miloš a od 17.45 h. i otec Bohdan. Stejně tak budou zpovídat otec Miloš i otec Bohdan v neděli před ranní mší svatou.