Ohlášky 22.11.2015

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 22.11. do 29.11.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

   

Slavnost Ježíše Krista Krále

 

 

 

7.45 Za Miloslava Krčála, manželku a syna.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
9.30 Mše sv. ve Velkém Beranově.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
   
Út  
18.00 Za děti a mládež. (se zaměřením pro děti.)
St Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt    
 
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Mše sv.
So   18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
 Ne 1. neděle adventní    7.45 Za Františka Votavu, dvoje rodiče a sourozence, rodinu Vavruňkovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Dnes jste opět zváni od 14.30 do 17 hodin do farní kavárny.
  • V pátek jste zváni k adoraci za nenarozené děti a za ochranu počatého života. Adorace začíná přede mší sv. v 17.30 h.
  • Adventní věnce se budou žehnat na začátku nedělních bohoslužeb.
  • Vzadu na stolečku si můžete zakoupit tradiční brožurku Průvodce adventem. Cena činí 9 Kč. Peníze dávejte do připravené krabičky.
  • Setkání s Mikulášem prožijeme zde v kostele příští neděli ve 14,30 h. Kdo má zájem o návštěvu Mikuláše v rodinách v sobotu 5. prosince, tak se může zapsat vzadu na stolku.
  • Od úterý budu zapisovat úmysly mší svatých na příští rok.
  • Loucké skautské středisko nabízí adventní věnce. Cena 200,-Kč za kus. Pokud máte o adventní věnec zájem, napište se na papír na stolečku u zpovědnice. Adventní věnce budou k odběru v neděli 29.11. po obou mších sv. Zakoupením adventního věnce podpoříte činnost louckých skautů. Děkujeme!