Ohlášky 22.12.2013

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 22.12. do 29.12.

Den

Liturgická oslava

Čas

Bohoslužby

Ne

4. neděle adventní

 

7.45

Za Vladimíra Josla, dvoje rodiče a duše v očistci.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za rodinu Fischerovu.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

Po

 

Út

17.00

Mše sv. v Kozlově.

19.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

21.30

Za lásku a pokoj ve farnosti.

St

Slavnost Narození Páně

7.45

Za farníky.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za Máriu Lapárovu, rodinu Drienovu, paní učitelku a přátele.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

Čt

Svátek sv. Štěpána,

prvomučedníka

7.45

Za Štěpána Smejkala, manželku, rodiče a sourozence.

9.30

Mše sv. ve Velkém Beranově

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

Svátek sv. Jana,

apoštola a evangelisty

17.00

Mše sv. v Bítovčicích.

18.00

Za Marii Blažkovu, manžela, celý rod a duše v očistci.

So

Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

17.00

Mše sv. v Kozlově.

18.00

Mše sv. ve Velkém Beranově.

Ne

 

Svátek Svaté Rodiny,

Ježíše, Marie a Josefa

 

7.45

Za rodinu Šanderovu, Brožovu a duše v očistci.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za farníky.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

  • Skauti zvou  na živý betlém, který se uskuteční dnes v 16 hod. zde v kostele. Při této příležitosti si budete moci domů odnést i betlémské světlo.
  • Vánoční výzdoba a stavění betléma bude zítra od 13 hodin. Prosíme o pomoc.
  • Sbírka na Boží hod vánoční bude určena na pokrytí nákladů na topení v kostele. Díky předem všem dárcům.
  • Během liturgie svátku Svaté Rodiny manželé budou moci obnovit svoje manželské sliby.
  • Srdečně jste zváni ke společnému zpívání na pásmo české vánoční hudby a koled, které se uskuteční zde v kostele příští neděli v 16 hodin. Přijďte si společně zazpívat.
  • Oznámení pro příznivce hudby a tance: 25. ledna se uskuteční již tradiční ples Sdružení Petrov. Příští neděli po mších svatých bude zahájen prodej lístků, opět u Lukáše a Veroniky Kolouchových. Cena 100 Kč. Bližší informace na plakátech na dveřích kostela. Zájemci, kteří by pomohli s přípravou plesu, jsou vítáni.
  • Stejně jako roky předchozí se uskuteční na začátku ledna Tříkrálová sbírka. V Lukách tuto sbírku organizují skauti, kteří prosí o pomoc z řad dětí i doprovodů (nad 15 let). Sraz bude v sobotu 4.1. v 8.30 hod. ve skleníku u Vaňků.
  • A nyní si děti mohou přijít pro hvězdičku, kterou po mši sv. připnou na nástěnku jako výraz toho, že se tento týden snažíme být vytrvalí v modlitbě.