Ohlášky 22.2.2015

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 22.2. do 1.3.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

1. neděle postní    7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Jedličkovu a duše v očistci.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.00 Křížová cesta.
Po    
Út 18.00 Za Štěpána Smejkala, manželku, rodiče a sourozence. (se zaměřením pro děti)
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 9.30 Na dobrý úmysl.Mše sv. v DPS
 
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Křížová cesta.
18.00 Na poděkování za 50 let společného života a za Boží požehnání a ochranu Panny Marie.
So 18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne 2. neděle postní    7.45 Za Marii a Vladimíra Joslovy a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.00 Křížová cesta.
  • Dnešní sbírka se nazývá Svatopetrský haléř a je určena na potřeby Svatého otce. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Vzadu na stolečku si vezměte do každé rodiny malý oranžový list papíru, který v krátkosti vysvětluje, proč letos budeme slavit Národní eucharistický kongres a jak tento rok prožít. Navíc jsou tam připomenuty přísliby prvních devíti pátků.