Ohlášky 22.3.2015

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 22.3. do 29.3.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

5. neděle postní    7.45 Za Marii a Eduarda Dvořákovy, rodiče a sourozence.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.00 Křížová cesta.
Po    
Út 18.00 Za Josefa Peřinu, manželku a dva syny. (se zaměřením pro děti)
St Slavnost Zvěstování Páně 17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Za rodiče a vychovatele.
Čt 9.30 Na dobrý úmysl. (mše sv. v DPS)
 
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Křížová cesta.
18.00 Za Josefa Janovského, rodiče a celý rod a ochranu Panny Marie.
So 18.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne Květná neděle   7.45 Za Martina a Františku Čermákovy a rodiče.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.00 Křížová cesta.
  • Nastávající týden bude rozšířená příležitost k přijetí svátosti smíření. V úterý od 17 hodin je příležitost především pro děti. Ve středu bude otec Miloš zpovídat po mši sv. a dále pak v pátek od 16.00 zpovídá otec Miloš a v sobotu bude zpovídat s otcem Milošem o. Jindřich Charouz od 8 do 11 hodin.
  • Biřmovanci i ostatní mládežníci jsou srdečně zváni v sobotu do Brna na Petrov na setkání mládeže s otcem biskupem. Autobus odjíždí z Luk v 6.30 h.
  • Ze soboty na neděli se mění zimní čas na letní, tzn. o jednu hodinu vpřed.
  • Brtnická farnost zve na postní koncert Stabat Mater, který se uskuteční příští neděli 29. března v 15 hodin v Brtnici v zámeckém kostele bl. Juliány.
  • Chtěl bych poděkovat vám všem, kteří jste přispěli na naše adoptované děti. Vybralo se 14.000 Kč.
  • Vzadu na stolečku si můžete vzít Velikonoční farní zpravodaj s rozpisem velikonočních bohoslužeb. Ve zpravodaji jsou také uvedeny podněty k lepšímu a hlubšímu prožívání mše sv. Prosím, do každé rodiny si vezměte aspoň jeden výtisk a k uvedeným podnětům se vracejte. Věřím, že nám uvedený text pomůže k lepšímu prožívání tajemství, které nám Ježíš odkázal. Nejedná se o vyčerpávající podněty, ale o to, zase více proniknout do prožívání některých částí mše sv.