Ohlášky 22.3.2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 22.3. do 29.3.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

4. neděle postní   Na společný úmysl:

Za Marii a Eduarda Dvořákovy, rodiče a sourozence.

Za rodiče Hekrlovy a ostatní příbuzné.

Za Františka Fialu, bratra, švagry a jejich rodiny.

 
 
 
 
Po   Za farníky.
Út    
  Za rodiče Kabelkovy, jejich syny a duše v očistci.
St Slavnost Zvěstování Páně  
  Za nenarozené děti.
Čt  
  Za farníky.
 
  Za Marii Musilovu a rodiče Smejkalovy a Musilovy.
So   Na společný úmysl:

Za rodiče Chvátalovy, Matulovy, Kružíkovy a syna Mirka.

Za zemřelé kamarádky.

 
Ne 5. neděle postní   Na společný úmysl:

Za Josefa Pruknera, dvě manželky, syna Josefa a snachu Marii.

Za Josefa a Zdeňku Vondrákovy a celou rodinu.

Za Jana Mana, manželku, syna a duše v očistci.

 
 
 

 

  • Každý den bude soukromě sloužena mše svatá na úmysly dříve zapsané na konkrétní den, jako je uvedeno v rozpisu bohoslužeb. Mše svaté můžete prožívat s pomocí internetu a v rádiích a v televizi. Časy jednotlivých bohoslužeb najdete na http://www.mseonline.cz/ 
  • V omezené míře pokračuje naše postní snažení: V evangeliu této neděle čteme příběh o uzdravení slepého a o jeho obhajobě před farizei (Jan 9,1-41). Kde vzal nevzdělaný chudobný člověk takovou pohotovost a odvahu, aby před váženými představiteli židovské obce obhájil Ježíše, se kterým se setkal jen jednou? Odpověď nám mohou poskyt­nout Ježíšova slova: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království“ (Mt 5,3). Uzdravený slepec byl totiž příkladem člověka, kterého lze nazvat „chudým v duchu“. Není to proto, že by nebyl dostatečně vzdělaný nebo že by měl málo majetku. Papež František říká, že chudoba v duchu souvisí s tím, „do čeho vkládáme jistotu svého života“ (srov. Gaudete et exsultate, čl. 67). Pokud jsou to majetek, vzdělání, úspěch, zdraví, lidé či naše práce, časem hrozí, že budeme na těchto jistotách závislí, a kdybychom o ně přišli, náš život by se mohl zhroutit. Uzdravený člověk z dnešního evangelia svoji naději vložil do Ježíše, Božího Syna. Proto s ním neotřáslo vůbec nic, ani to, že ho farizeové vyhnali. Zkusme se proto v následujícím týdnu zamýšlet nad tím, co je pro nás v životě důležité a co je naším pokladem. Nové knížečky s dalšími inspiracemi, jak prožívat nedělní blahoslavenství, najdete opět pod věží v kostele.