Ohlášky 22.4.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 22.4. do 29.4.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

4. neděle velikonoční

 

7.45 Za rodinu Stokláskovu a Vochyánovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Antonína a Jiřinu Pavlíčkovy, Ivu Pavlíčkovu, rodinu Janouškovu, Valovu a duše v očistci.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka  
 
Út Památka sv. Jiří, mučedníka  
18.00 Za Jiřího Ondráčka, dvoje rodiče a duše v očistci. (se zaměřením pro děti)
St Svátek sv. Marka, evangelisty    
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Za Vladimíra Pokorného, manželku Libuši a duše v očistci.
 
  18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za farníky.
So   18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 5. neděle velikonoční

 

 

7.45 Za rodiče Markovy a Zachovy.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za děti přistupující k 1. svatému přijímání.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Díky vám všem, kteří jste minulou neděli přispěli do sbírky na pomoc lidem na Blízkém Východě. Sbírka činí 14.606 Kč.
  • Dnes odpoledne od 14.30 do 17 h. jste opět zváni do farní kavárny.
  • Skauti vás srdečně zvou na Svatojiřskou tančírnu, která se uskuteční v sobotu v sokolovně.
  • Jelikož v pondělí 30.4. mají děti na Základní škole ředitelské volno, připravujeme pro ně na farní zahradě odpoledne s hrami. Od 15.30 hodin jsou zvány především děti do 3. třídy. Starší děti se mohou přidat později. Kolem 17 hodiny plánujeme oheň s opékáním buřtů.
  • Příští neděli prožijeme na „11“ mši svaté slavnost 1. svatého přijímání. Přední lavice budou vyhrazeny pro nejbližší příbuzné.