Ohlášky 22.6.2014

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 22.6. do 29.6.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

Slavnost Těla a Krve Páně

7.45 Za Františka Votavu, dvoje rodiče, za sourozence, rodinu Vaňkovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po    
18.30 Modlitba růžence.
Út

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

18.30 Modlitba růžence.
19.00 ! Za prohloubení víry ve farnosti.
St 18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.30 Modlitba růžence.
Čt 9.30 Za rodiče Rychteckých a duše v očistci. (Mše sv. v DPS)
 

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Alžbětu Smejkalovu, manžela, rodiče a sourozence.
So

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

11.00 Svatební obřad Kamila Doška a Petry Němcové.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne

Slavnost Petra a Pavla, apoštolů

7.45 Za Karla Ryčka, syna a dvoje rodiče.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Poutní mše sv. v Kozlově.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Poutní mše sv. v Petrovicích.
  • Výtěžek z farního dne na opravu sociálního zařízení na kaplance činí 52.759 Kč. Všem kdo přispěli, patří velké díky. Velké poděkování patří také všem, kteří jste pomáhali s přípravou farního dne, vám kteří jste v neděli zajišťovali různé služby, i vám, kteří jste přispěli potravinami, cukrovím, apod. Díky v neposlední řadě patří všem, kteří jste se za šťastný průběh farního dne modlili. Díky všem, kteří jste farní den jakkoli podpořili. Fotografie z farního dne najdete zde.
  • Úterní mše sv. bude nyní bývat v 19 hodin.
  • Příští týden je pouť v Petrovicích. Je třeba tam uklidit kostel. Prosím, kdo byste mohl pomoci s úklidem, tak se zapište vzadu na stolečku. Jeli bychom ve čtvrtek v 16.30 h. od kostela v Lukách.