Ohlášky 22.7.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 22.7. do 29.7.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

 

16. neděle v mezidobí

 

 

7.45 Za rodiče Pechovy, jejich rodiče a sourozence a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Na poděkování za 85 let života a 55 let manželství.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy    
 
Út 19.00 Za rodinu Sukovu a Vondrákovu a syna Kamila.
 
St Svátek sv. Jakuba, apoštola  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie 9.30

DPS

Za manželku Blaženu Komárkovu, dvoje rodiče a sourozence.
 
Památka sv. Gorazda a druhů 18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Annu Číhalovu, manžela, rodiče, dcery, zetě a vnučku Pavlu.
So 18.00 Mše sv. v Kozlově.
.
 Ne  

17. neděle v mezidobí

 

7.45 Za manžele Blažkovy, celý rod a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
9.30 !!! Poutní mše sv. ve Velkém Beranově.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Jak již zaznělo, příští neděli je poutní mše sv. ve Velkém Beranově v 9.30 h. Mše svatá v 11 hodin zde v Lukách nebude.
  • U křtitelnice zůstaly ještě nerozebrané archy.