Ohlášky 22.9.2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 22.9. do 29.9.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

25. neděle v mezidobí

 

 

7.45 Za rodiče Oherovy, Šindelářovy a kněze Karla Šindeláře.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Dobrovolnou, Svobodovu a Hlávkovu. (s křestní slavností)
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze  
 18.00 Mše sv. – slouží otec Vít Hába.
Út  
18.00 Za Karla Götha, celou rodinu a rodinu Dohnalovu a Cilovu. (se zaměřením pro děti)
St  
17.00 !! Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt  
 
Památka sv. Vincence z Paula, kněze 18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za farníky.
So Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa 7.45 Za obnovu víry našeho národa.
14.30 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 26. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Václava a Marii Rajšlovy a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

 

  • Díky vám všem, kdo se zapojujete do „Modlitby za ulice“. Ulice jsou rozebrané a některé již „promodlené“. Kdo z vás by chtěl tu modlitbu „Za ulice“ na kartičce, tak si ji můžete vzít vzadu na stolečku.
  • Příští neděli odpoledne jste srdečně zváni do farní kavárny.
  • Slovo otce biskupa Vojtěcha k fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Milé sestry, milí bratři, na dnešní neděli jsem vyhlásil sbírku do fondu PULS, který se podílí na zajištění prostředků nutných pro pastoraci, zvláště na zajištění mezd pro kněze. Chci vám poděkovat nejenom za vaše dary při této dnešní sbírce, ale i za veškerou duchovní a hmotnou pomoc kněžím, kteří pů­sobí ve vašich farnostech. Zvláště bych chtěl poděkovat donátorům fondu PULS, jejichž dary v loňském roce přesáhly 6,9 mil. Kč. Mám velkou radost, že se stále rozrůstá velká rodina malých dárců, do které v současné době patří přes 3200 donátorů. Stát se donátorem a podporovat nejenom vlastní farnost, ale být solidární i s celou diecézí, je něčím, co činí brněnskou diecézi jedinečnou a co je dalším důvodem mé radosti a naděje v její budoucnost. Vzhledem k tomu, že stát se donátorem je velmi snadné, nebude už v příštích letech vy­hlašována tato mimořádná sbírka do fondu PULS, ale zvu vás všechny, abyste přijali pozvání do velké rodiny malých dárců, stali se donátory, a tak posílili PULS života naší diecéze, a to nejen po stránce hmotné, ale především duchovní. Děkuji za Vaše modlitby a vše, co pro budoucnost naší diecézi děláte. Ze srdce vám všem žehnám. Váš biskup Vojtěch.
  • Rád bych vám nyní sdělil, jak konkrétně můžeme zrealizovat výzvu otce biskupa k donátorství v naší farnosti. Kdo by se chtěl stát donátorem a má přístup k internetu, může se přihlásit na adrese donator.cz. Pro ty z vás, kdo tuto možnost nemají, jsou připraveny na lavicích papírové přihlášky, které můžete hned nebo později vyplnit a vhodit do označené krabičky na stolečku u zpovědnice. Jakou výši daru si zvolíte, záleží jen na Vás a můžete ji kdykoliv měnit. Malou nápovědou k výši daru může být motto uvedené na přihlášce. Váš dar můžete zaslat jednorázově, nebo si nastavit trvalý příkaz, popřípadě inkaso. Všechny potřebné informace k zaslání daru (jako např. číslo účtu, variabilní symbol)  obdržíte poštou. V donátorství nerozhoduje výše daru, ale ochota přihlásit se touto formou k podpoře diecéze. Další informace o fungování fondu PULS najdete na stránkách donator.cz nebo na nástěnce. V současnosti je ve farnosti 14 donátorů. Svým příspěvkem snížili částku 96.770 Kč, kterou musíme za farnost odeslat, o 26.150 Kč. Díky, kdo jste takto přispěli, díky vám všem, kdo jste přispěli dnes do sbírky a díky moc vám všem, kdo se k nám donátorům připojíte.