Ohlášky 23.10.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 23.10. do 30.10.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

30. neděle v mezidobí

den modliteb za misie

 

7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za manžele Vondrákovy a duše v očistci.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út Slavnost Výročí posvěcení kostela  
18.00 Za Jiřího Ondráčka, dvoje rodiče a duše v očistci. (se zaměřením pro děti)
St  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 9.30 Za všechny zemřelé a dosud žijící obyvatele DPS a za ty, na které nikdo nepamatuje. (mše sv. v DPS)
   
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za rodinu Kolouchovu, Šindelkovu a duše v očistci.
So Památka bl. Restituty Kafkové, panny a mučednice 18.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 31. neděle v mezidobí

  

7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Jaroslava Hlávku, rodiče a sourozence.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Výtěžek dnešní sbírky stejně tak výtěžek akce Misijní koláč před kostelem je věnován na misie, všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Příští neděli odpoledne jste opět srdečně zváni od 14.30 h. do farní kavárny.
  • Ze soboty na neděli se mění letní čas na zimní, tzn. o 1 hodinu zpět.
  • Blíží se čas, kdy budeme moci získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Příležitost ke svátosti smíření bude nyní v pátek od 16.30 h., kdy bude zpovídat otec Miloš a od 17.45 h. i otec Bohdan. Stejně tak budou zpovídat otec Miloš i otec Bohdan v neděli před ranní mší svatou. Před nedělní mší svatou v 11 hodin bude zpovídat od 10.15 hodin otec Miloš.