Ohlášky 23.11.2014

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 23.11. do 30.11.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

Slavnost Ježíše Krista Krále 7.45 Za Františka Votavu, dvoje rodiče, rodinu Vavruňkovu, rodinu Bedřichovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
9.30 Mše sv. ve Velkém Beranově.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů mučedníků    
17.30 Modlitba růžence.
Út    
18.00 Za dar víry pro děti a mládež. (se zaměřením pro děti)
St 17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
17.30 Modlitba růžence.
Čt 9.30 Za Karla Špačka, syna a dvoje rodiče. Mše sv. v DPS.
 
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Adorace za nenarozené děti a za ochranu počatého života.
18.00 Za rodinu Pospíchalovu a Dobrovolnou.
So 18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne 1. neděle adventní 7.45 Za rodinu Gotzmannovu, Ondráčkovu a Emílii Rozhonovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Dnes jste opět srdečně zváni do farní kavárny. Během farní kavárny bude opět probíhat na kaplance také farní školka pro děti od 3 do 6 let pod vedením Lucky Dvořákové. Program je pro děti připravený, tak se této nabídky nebojte využít.
  • V pátek jste zváni k adoraci za nenarozené děti a za ochranu počatého života. Adorace začíná přede mší sv. v 17.30 h.
  • Adventní věnce se budou žehnat na začátku nedělních bohoslužeb.
  • Vzadu na stolečku si můžete zakoupit tradiční brožurku Průvodce adventem. Cena činí 9 Kč. Peníze dávejte do připravené krabičky.
  • Setkání s Mikulášem prožijeme zde v kostele příští neděli ve 14,30 h. Kdo má zájem o návštěvu Mikuláše v rodinách, tak se může zapsat vzadu na stolku.
  • Na konci roku se v Praze uskuteční Evropské setkaní mladých, které pořádá komunita bratří z Taize. Je určené pro lidi 16-35 let. Kdo by se chtěl dozvědět více, tak je zván v pátek do Jihlavy na zpěvy a modlitby, které se uskuteční v kostele sv. Jakuba od 18.30 h. Informace můžete také získat na webových stránkách www.taizepraha.cz a www.taize.fr/cs