Ohlášky 23.12.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 23.12. do 30.12.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

4. neděle adventní

7.45 Za Františka Votavu, za rodinu Vaňkovu, Vavruňkovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Štědrý den 17.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
21.30 Za lásku a pokoj v našich rodinách a obci.
Út Slavnost Narození Páně 7.45 Za Jana Širokého, rodiče, sourozence a vnučku.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
St Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 7.45 Za Štěpána Smejkala, manželku, rodiče a sourozence.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
9.30 Mše sv. ve Velkém Beranově.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Svátek sv. Jana, apoštola 7.30 Za kamaráda a jeho rodinu.
Svátek svatých Mláďátek, mučedníků 17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.00 Za lásku a pokoj v rodinách.
So 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
 Ne Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 7.45 Za Josefa Ďáska, Františku a syny.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Skauti vás srdečně zvou na živý betlém, který se uskuteční dnes v 15 hodin zde v kostele. Při této příležitosti si budete moci domů odnést i betlémské světlo. Betlémské světlo bude k dispozici také v zádveří fary.
  • Zítra před večerní mši svatou budou od 21 hodin znít z věže koledy.
  • Od svátku svatého Štěpána začíná předprodej vstupenek na ples farnosti Luka a Sdružení Petrov, který se uskuteční v sobotu 26. ledna.
  • Sbírka na slavnost Narození Páně je určena na pokrytí nákladů s topením v kostele. Díky předem všem dárcům.
  • Během nedělní liturgie svátku Svaté Rodiny budou moci manželé příští týden obnovit svoje manželské sliby.
  • Příští neděli jste srdečně zváni na Vánoční koncert v podání dvou členů opery Národního divadla v Praze v doprovodu varhan. Zazní nejznámější Ave Maria. Více na plakátu. Začátek koncertu je v 15 hodin.
  • Jak již zaznělo minulý týden, prosíme o zapojení dětí i dospělých do Tříkrálové sbírky. Dospělých vedoucích je potřeba 16 a k nim alespoň 32 dětí, nejlépe 48. Vzadu na stolečku je arch papíru, kde se můžete zapsat. Stále chybí mnoho dobrovolníků. Prosíme o vaše zapojení. Díky předem.