Ohlášky 23.4.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 23.4. do 30.4.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

2. neděle velikonoční 7.45 Za rodinu Markovu a Zachovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Annu a Antonína Hájkovy, rodiče a duše v očistci.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po    
 
Út Svátek sv. Marka, evangelisty    
18.00 Za Jiřího Ondráčka, dvoje rodiče a duše v očistci. (se zaměřením pro děti)
St    
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 9.30

DPS

Za Vladimíra Pokorného, manželku Libuši a duše v očistci.
 
  18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za dceru, manžela a dvoje rodiče.
So Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy 18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 3. neděle velikonoční 7.45 Za Miroslava Kremláčka, rodiče a sestru.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
9.30 !! Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
11.00 Za děti přistupující k 1.svatému přijímání.
  • Dnes odpoledne jste opět srdečně zváni do farní kavárny od 14.30 do 17 hodin.
  • Díky všem dárcům za příspěvek do velikonoční sbírky na potřeby farnosti. Sbírka činí 13.272 Kč.
  • Kdo jste ještě donesl postní pokladničky, tak je může dát dopředu k nástěnce se svatými.
  • Biskupství brněnské vyhlásilo výběrové řízení na technika stavebních investic pro jihlavské děkanství. Bližší informace najdete na nástěnce.