Ohlášky 23.6.2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 23.6. do 30.6.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

12. neděle v mezidobí 7.45 Za Františka Votavu, dvoje rodiče a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
9.30 Poutní mše svatá v Kozlově.
11.00 Za rodinu Dočekalovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Slavnost Narození sv. Jana Křtitele  
19.00 Za zemřelého převora Augustina Gazdu.
Út  
19.00 Za Vincence Kubalu.
St  
17.00 !! Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 9.30

DPS

Na dobrý úmysl.
 
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 17.00 !! Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.30 Mše sv. v Bítovčicích.
19.00 Za Josefa Vaňka, manželku Marii, sourozence a duše v očistci.
So Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 13. neděle v mezidobí 7.45 Za Stanislava Dvořáka a Otto Chvojsíka.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
15.00 Poutní mše sv. v Petrovicích – Za farníky.

 

  • Dnešní sbírka je určena na bohoslovce. Díky všem dárcům.
  • Slavnost Petra a Pavla oslavíme v neděli v Petrovicích při poutní mši svaté, která bude v 15 hodin. Předtím je třeba kostel v Petrovicích zase uklidit. Úklid proběhne ve čtvrtek. Pojedeme od 16.30 h. z fary. Kdo můžete, tak se, prosím, zapište vzadu na stolečku. Díky.
  • Výběr fotografií z farního dne najdete na webových stránkách farnosti. Ještě jednou díky, kdo jste farní den jakkoli podpořili. Dále ve fotogalerii najdete doplněné fotografie i z 1. svatého přijímání a také z pouti rodin s dětmi do Žďáru nad Sázavou a okolí.
  • Příští sobotu 29.6. bude primiční mše svatá v nedalekém Velkém Meziříčí. Mše sv. tam začíná ve 14 hodin.