Ohlášky 23.7.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 23.7. do 30.7.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

16. neděle v mezidobí  7.45 Za rodiče Pechovy, jejich rodiče a sourozence.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
9.30 Poutní ve Velkém Beranově – Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út Svátek sv. Jakuba, apoštola  
19.00 Za Annu Číhalovu, manžela, rodiče, dcery, zetě a vnučku Pavlu.
St Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Památka sv. Gorazda a druhů 9.30

DPS

Za manželku Blaženu Komárkovu, dvoje rodiče a sourozence.
 
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Josefa Brancuzského a celou rodinu.
 So Památka sv. Marty 18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 17. neděle v mezidobí 7.45 Za Františka Blažka, manželku, celý rod a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • .