Ohlášky 23.8.2015

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 23.8. do 30.8.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

Poutní slavnost sv. Bartoloměje21. neděle v mezidobí     7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Václava Šanderu a oběti 1. světové války.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Svátostné požehnání.
Po  
 
Út  
19.00 Na poděkování za 80 let života.
St    
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Památka sv. Moniky 7.30 Za Josefa Solaře.
 
Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve 18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Růženec.
19.00 Za Růženu Peškovu, manžela a dvoje rodiče.
So Památka Umučení sv. Jana Křtitele 19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
19.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne 22. neděle v mezidobí     7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Annu a Antonína Hájkovy,rodiče a duše v očistci.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Dnešní den je pro naši farnost slavností. Chtěl bych poděkovat vám všem, kteří jste připravovali kostel a jeho okolí pro dnešní den. Děkuji vám všem, kteří se po celý rok staráte o kostel a farní prostory, děkuji vám všem, kteří se za farnost modlíte a život farnosti různými formami podporujete. Pán Bůh zaplať.
  • Diecézní pouť rodin se uskuteční tuto sobotu ve Žďáře nad Sázavou. Program začíná v 9.00 hodin. Rodiny jsou srdečně zvány. Program najdete na nástěnce před kostelem.
  • V sobotu 5. září zde chtějí uzavřít manželství Jakub Fischer, bytem Luka nad Jihlavou 294 a Kamila Drbalová, bytem Krasoňov 88. Provázejme tyto snoubence svoji modlitbou. Kdo by věděl o nějaké překážce tohoto sňatku, ať ji oznámí na faře.
  • Blíží se nový školní rok. Vzadu na stolečku jsou přihlášky do náboženství. Přihlášku vyplňují pouze ti, kteří náboženství zatím nenavštěvovali. Vyučuje se od 1. do 9. třídy. Kromě výuky náboženství mohou děti rozvíjet svůj vztah s Ježíšem také při dětských mších svatých, které budou bývat tradičně v úterý v 18 hodin. Chtěl bych proto poprosit vás rodiče, abyste při plánování různých kroužků a aktivit dětí ponechali úterní podvečerní čas volný právě pro dětskou mši svatou. Využijte této možnosti, která pomáhá rozvíjet a posilovat vztah s Ježíšem i vztahy dětí mezi sebou navzájem.