Ohlášky 23. 8. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 23. do 30. 8. 2020

 

 

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
 Ne  

21. neděle v mezidobí/

V Lukách: Slavnost sv. Bartoloměje

7.45 Za Josefa a Marii Šedovy
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Svátek sv. Bartoloměje, apoštola  
 
Út 7.30 Mše sv. (o. Jiří Komárek)
19.00 Mše sv. – úmysl je volný
St 7.30  Mše sv. (o. Jiří Komárek)
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Památka sv. Moniky 7.30 Mše sv. (o. Jiří Komárek)
 9.30 Mše sv. v DPS
Památka sv. Augustina,
biskupa a učitele církve
7.30 Mše sv. (o. Jiří Komárek)
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Mše sv. – úmysl je volný
So Památka Umučení sv. Jana Křtitele 18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne  

22. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Radka Jeřábka, rodinu Jeřábkovu a Földešijovu
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • V neděli 23. srpna ve 14.30 hod. bude v kostele krátká eucharistická adorace a svátostné požehnání.

 

  • Od úterý do pátku vždy v 7. 30 bude mít ve farním kostele mše sv. o. Jiří Komárek, který přijede do Luk na dovolenou.

 

  • Na stolku za lavicemi je možné si vyzvednout přihlášky do náboženství. Přihlášku vyplňují pouze žáci prvních tříd a ti, kdo ještě do náboženství nechodili.

 

  • V úterý 1. září bude v 18 hodin první mše sv. pro děti.