Ohlášky 23.9.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 23.9. do 30.10.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

 

 

25. neděle v mezidobí

 

 

 

 

7.45 Na poděkování za dožitá léta a požehnání do dalších let.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Dobrovolnou, Svobodovu a Hlávkovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
13.30 Mše sv. ve Velkém Beranově u příležitosti výročí 700. let obce.
Po    
 
Út  
18.00 Za Karla a Ludmilu Cilovy, jejich rodiče a sourozence. (se zaměřením pro děti)
St  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Památka sv. Vincence z Paula, kněze  
 
Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa  7.45 Za Josefa Ďáska, Stanislavu Ďáskovou a syna Pavla.
9.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
So Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela 18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
 Ne 26. neděle v mezidobí  

 

7.45 Za Františka Šindeláře, manželku, bratra a rodinu Ryčkovu, Šindelářovu a Oherovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • V sobotu 6. října zde chtějí uzavřít manželství Oto Meran z Brna a Lenka Machová z Jihlavy. Provázejme tyto snoubence svojí modlitbou. Kdo by věděl o nějaké překážce tohoto sňatku, ať ji oznámí na faře.
  • Výtěžek dnešní sbírky je určen na podporu kněží a pastorace v diecézi. Díky všem dárcům. Své slovo k Fondu PULS nám posílá otec biskup Vojtěch.
  • Milé sestry, milí bratři, před rokem jsem vás vybídl k podpoře Fondu PULS, jehož prostředky jsou určeny převážně na hmotné zajištění kněží a správy farností v naší diecézi. Prosil jsem Vás o společné přijetí zodpovědnosti za Pánovu vinici a za její obhospodařování, aby přinášela co největší užitek. Při tematické sbírce se tehdy vybralo téměř čtyři a půl milionu korun a děkuji vám všem, kteří jste i tímto způsobem vyjádřili sounáležitost s naším diecézním společenstvím. K začátku letošního září se k podpoře Fondu PULS – Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze přihlásilo více než 2100 donátorů, jednotlivců i celých rodin, kteří se rozhodli svými dary prostřednictvím fondu podporovat kněze a život ve farnostech. Mám z této nově vzniklé „velké rodiny malých dárců“ velkou radost, vážím si podpory každého z vás, která je důvodem naděje hmotného zajištění diecéze v budoucnosti. Také na dnešní neděli byla vyhlášena sbírka určená pro fond PULS a děkuji každému, kdo do ní přispěl. Při této příležitosti děkuji také kněžím za jejich osobní nasazení ve službě Bohu, jeho církvi i těm, které jim Pán svěřuje. Prosím také o další podporu brněnské diecéze především modlitbami, pravdivým křesťanským životem, věrným nesením křížů, které život přináší, a podle možností také finančním příspěvkem. Stát se donátorem, součástí „velké rodiny malých dárců“, není složité ani náročné. Nerozhoduje výše daru, ale ochota darovat. Děkuji za Vaše modlitby a vše, co pro růst víry v naší diecézi děláte. Ze srdce vám všem žehnám. Váš biskup Vojtěch
  • Informace o aktivitách fondu, jeho hospodaření a možnostech, jak se k donátorství přihlásit, jsou k dispozici na letáčcích u východů z kostela. Budu rád, když si každý z vás dospělých letáček domů vezme.