Ohlášky 24.1.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 24.1. do 31.1.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

 

 

3. neděle v mezidobí

 

 

 

 

 

7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Dvořáčkovu a Pípovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola  
 
Út Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 18.00 Za živou a + rodinu Nahodilovu. (se zaměřením pro děti)
 
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 9.30 Na dobrý úmysl. (mše sv. v DPS)
 
  17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za rodiče a sourozence.
So 18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
 Ne 4. neděle v mezidobí

 

7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Vránovu a Švecovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Díky vám všem, kteří jste jakkoli podpořili letošní ples.