Ohlášky 24.11.2013

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 24.11. do 1.12.

Den

Liturgická oslava

Čas

Bohoslužby

Ne

Slavnost Ježíše Krista Krále

 

7.45

 Za Františka Votavu, dvoje rodiče, rodinu Vavruňkovu a duše v očistci.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za farníky.  

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

Po

 

 

 

17.30

růženec

Út

 

 

 

18.00

Za Vlastu Zachovu, syna Marka a rodiče Bémovy.  

St

 

 

 

17.30

růženec

Čt

 

9.30

Mše sv. v DPS

Za Karla Špačka, syna a dvoje rodiče.

 

 

 

17.00

Mše sv. v Bítovčicích.

17.30

růženec

18.00

Za Josefa Nováka, rodinu Novákovu a Cinkovu.

So

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

18.00

Mše sv. v Kozlově

 

 

Ne

 

1. neděle adventní

 

7.45

Za Robina Kalistu, celý rod a Boží milosrdenství.  

9.30

Mše sv. v Puklicích.

9.30

Mše sv. ve Velkém Beranově

11.00

Za farníky.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

  •  Je volných několik výtisků Katolického týdeníku a Světla. Papír na přihlášení je vzadu na stolečku. Přišla také nová Immaculata. 
  • Setkání s Mikulášem prožijeme zde v kostele příští neděli ve 14,30. Kdo má zájem o návštěvu Mikuláše v rodinách, tak se může zapsat vzadu na stolku. 
  • Sbírka příští neděle bude věnována opět na varhany. Všem dárcům předem velké díky. 
  • Kdo namaloval ještě domeček pro adventní snažení, tak ho odevzdejte v sakristii. Více k adventnímu snažení zazní na úterní dětské mši sv.
  • Adventní věnce se budou žehnat na začátku nedělních bohoslužeb.