Ohlášky 24.11.2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 24.11. do 1.12.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

Slavnost Ježíše Krista Krále

 

7.45 Za rodinu Gotzmanovu, Ondráčkovu a Emilii Rozhonovou.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út  
 
St  
 
Čt  
   
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Evu Pikolonovou.
So Svátek sv. Ondřeje, apoštola 16.00 !! Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 1. neděle adventní

 

7.45 Za rodinu Šanderovu, Brožovu, Leona Stavovčíka a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

 

  • Dnes se zde v kostele uskuteční benefiční koncert pro domácí hospic Bárka. Vystoupí Markéta S. Procházková a její hosté. Koncert začíná v 17 hodin. Před kostelem bude také stánek s výrobky a drobným občerstvením. Veškerý výtěžek z prodeje bude věnován taktéž na domácí hospic.
  • Vzadu na stolečku si můžete zakoupit tradiční brožurku Průvodce adventem. Cena činí 9 Kč. Peníze dávejte do připravené krabičky.
  • Loucké skautské středisko opět nabízí zhotovení adventních věnců. Zakoupením adventního věnce přispějete na nákup vybavení pro jejich činnost. Cena jednoho věnce činí 250 Kč. Pokud máte o adventní věnec zájem, napište se na papír na stolečku u zpovědnice. Věnce budou k odběru příští neděli.
  • Adventní věnce se budou žehnat příští neděli na začátku bohoslužeb.
  • Setkání s Mikulášem prožijeme zde v kostele příští neděli 1. prosince ve 14.30 h.
  • Kdo má zájem o návštěvu Mikuláše v rodinách ve čtvrtek 5. prosince, tak se může zapsat vzadu na stolečku. Z časových důvodů je počet možných návštěv omezený na 20.
  • Od pondělí do pátku je otec Miloš na duchovních cvičeních. V případě nutné potřeby zaopatřování se obracejte na otce Bohdana.
  • Slovo otce biskupa Pavla: Milí přátelé, vstupujeme do adventní doby, na jejímž prahu nás v liturgickém kalendáři vítá sv. Mikuláš, příklad štědrosti a patron škol. Na první neděli adventní je v brněnské diecézi po pěti letech vyhlášena opět sbírka na naše církevní školy. Výtěžek poslední sbírky byl použit na zabezpečení školních budov, aby byly jejich prostory lépe chráněny proti neoprávněnému vniknutí a tak byla zvýšena bezpečnost žáků. Výtěžek letošní sbírky bude určen především na zvýšení kvality výuky. O tom, že je to důležité, se zmiňuje i papež František, když říká, že školy jsou kořeny naší kultury a bez kořenů nelze přinášet ovoce. Církevní školy jsou navíc prostředím, kde se děti nemusejí za svou víru stydět, a ta pak může ve svobodě dorůst do plné odpovědnosti. Chci vám poděkovat za vaše štědré dary. S přáním požehnané doby adventní Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský.