Ohlášky 24.12.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 24.12. do 31.12.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

4. neděle adventní 7.45 Za Marii a Vladimíra Joslovy a celý rod.
8.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
Slavnost Narození Páně 17.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
21.30 Za farníky.
Po Slavnost Narození Páně 7.45 Za dar víry pro celou farnost.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Boží pomoc a milosrdenství pro žijící a zesnulé členy rodiny Sobotkovy a Majířovy.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Út Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 7.45 Za Štěpána Smejkala, manželku, rodiče a sourozence.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
9.30 Mše sv. ve Velkém Beranově.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
St Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 7.30 Za pronásledované křesťany.
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Marii Blažkovu, manžela, celý rod a duše v očistci.
 So 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. V Puklicích.
11.00 Na poděkování za uplynulý rok.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Díky vám všem, kteří jste pomohli s přípravou vánočních svátků a díky předem vám všem, kdo se budete podílet na jejich průběhu.
  • Betlémské světlo pro vás mají k dispozici skauti, případně je také v zádveří fary.
  • Dnes před večerní mši svatou budou od 21 hodin znít z věže koledy.
  • Během nedělní liturgie svátku Svaté Rodiny budou moci manželé obnovit svoje manželské sliby.
  • Při nedělních dopoledních bohoslužbách poděkujeme také za uplynulý rok. Závěr roku na Silvestra pak budete moci prožít v tiché adoraci. Kostel bude otevřen od 23.30 h.
  • Příští neděli začíná předprodej na ples farnosti Luka a Sdružení Petrov, který se uskuteční v sobotu 20. ledna.