Ohlášky 24.3.2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 24.3. do 31.3.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

 

3. neděle postní

7.45 Za rodiče Dvořákovy a Sobotkovy.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Modlitba křížové cesty.
Po Slavnost Zvěstování Páně  
18.00 Na poděkování za 50 let manželství.
 

Út

   
18.00 Za farníky. (se zaměřením pro děti)
 

St

 
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
 

Čt

9.30

DPS

Na dobrý úmysl.
 
 

  17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba křížové cesty.
18.00 Za Josefa Pruknera, dvě manželky a snachu Marii.
So   17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 4. neděle postní 7.45 Za rodinu Foltovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Jaroslava Zachu, rodiče a duše v očistci.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Modlitba křížové cesty.

 

  • Ještě tento týden můžete hlasovat v anketě Zlatá jeřabina. Kdo jste ještě nehlasoval, tak se, prosím, zapojte a podpořte tak opravu kostela v Petrovicích. Díky. Papírové hlasovací lístky budu odesílat ve středu.
  • V úterý po dětské mši sv. se uskuteční zde v kostele setkání rodičů dětí, které letos přistoupí k 1. svatému přijímání.
  • Do páteční křížové cesty bychom chtěli zapojit děti. Ty, které by se rády zapojily, ať přijdou v 17.15 hodin do kostela.
  • Příští neděli při ranní mši svaté prožijeme obřad tzv. skrutinií, což je modlitba za naši katechumenku Nikolu, která bude při velikonoční vigilii pokřtěna.
  • Připravujeme farní pouť rodin s dětmi do Žďáru nad Sázavou v sobotu 4. května. Program pouti najdete na nástěnce u kostela a také na farních stránkách v záložce ostatní. V plánu je mše sv. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie, prohlídka Zelené hory, návštěva rekreačního areálu Pilák a také kulturní památky Šlakhamr. Pojedeme společně autobusem. Přihlašujte se, prosím, v kostele na připravený papír vzadu na stolečku. Napište, prosím, jednotlivě svoje jméno, dospělí i děti, a také telefon na jednoho z rodiny. Při přihlašování dejte, prosím, přednost rodinám s dětmi. Pokud by se autobus nezaplnil, dáme pak rádi příležitost i dalším farníkům. Cena autobusu činí 100 Kč pro dospělého, děti mají autobus zdarma. Kdo by chtěl jet autem, tak se z organizačních důvodů, prosím, také zapište na připravený papír do kolonky „autem“, která je ve spodní části papíru.
  • Máme možnost v postní době podpořit dívčí dětský domov v Keni, kde momentálně absolvuje tříměsíční praxi náš farník Vašek Kolouch. Jedná se o dětský domov pro opuštěné, zanedbané, osiřelé a zneužívané dívky ve věku 5 – 15 let. Rád bych vás takto vyzval k zapojení se do této finanční sbírky na transparentní bankovní účet (číslo účtu najdete na plakátku na nástěnce nebo na webových stránkách farnosti). Tuto sbírku můžete podpořit také přispěním do pokladničky, která je vzadu na stolečku a je momentálně označena „Sbírka pro Keňu“. Za získané peníze bude nakoupena hlavně obuv pro dívky, příp. základní šatstvo.
  • Ze soboty na neděli se mění zimní čas na letní, tzn. o jednu hodinu vpřed.
  • Vzadu na stolečku si můžete vzít další postní kartičky. Tentokrát je na nich Josef z Arimatie a Nikodém, kteří se k Ježíši nebáli přihlásit, nezůstali nečinní, a tak přinesli „dobré ovoce“. Nebojme se projevovat jako oni, totiž jako věřící.