Ohlášky 24.4.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 24.4. do 1.5.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

5. neděle velikonoční 7.45 Za rodinu Stokláskovu a Vochyánovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za děti přistupující k 1. svatému přijímání a za jejich rodiče a příbuzné.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Svátek sv. Marka, evangelisty  
 
Út  
18.00 Na poděkování za 80 let života. (se zaměřením pro děti)
St    
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 9.30 Za Vladimíra Pokorného, manželku Libuši a duše v očistci. (mše sv. v DPS)
 
Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve 18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za dceru, manžela a dvoje rodiče.
So 19.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 6. neděle velikonoční 7.45 Za Martina Vondráka, dvoje rodiče, sourozence a Jana Nahodila.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky. (s křestní slavností)
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Na přání papeže Františka je výtěžek dnešní sbírky věnován na pomoc trpícím na Ukrajině. Díky všem dárcům.
  • Příští neděli začíná měsíc květen a s ním i májové pobožnosti. První májovou pobožnost prožijeme v neděli po ranní mši sv.