Ohlášky 24.7.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 24.7. do 31.7.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

17. neděle v mezidobí

 

7.45 Za rodiče Pechovy, rodiče, sourozence a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
9.30 Poutní mše sv. ve Velkém Beranově.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Svátek sv. Jakuba, apoštola  
 
Út Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie  19.00  Mše sv. – volný úmysl.
 
St Památka sv. Gorazda a druhů  
 
Čt 9.30 Za Františka Pertlíka, dvoje rodiče, bratra a duše v očistci. (Mše sv. v DPS) (Mše sv. v DPS)
   
Památka sv. Marty 18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Mše sv. – volný úmysl.
So 19.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 18. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Františka Blažka, manželku, celý rod a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Provázejme modlitbou účastníky světového setkání mládeže v Krakově.
  • V případě nenadálé potřeby kněze se obracejte do 31.7. na otce Bohdana.
  • Příští neděli zde v Lukách nebude mše sv. v 11 hodin.