Ohlášky 24.8.2014

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 24.8. do 31.8.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

Poutní slavnost sv. Bartoloměje, apoštola, patrona farnosti 21. neděle v mezidobí     7.45 Za Josefa a Marii Šedovy.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.00 Svátostné požehnání.
Po  
18.30 Modlitba růžence.
Út 19.00 Na poděkování za přijaté dary s prosbou o Boží pomoc.
 
St Památka sv. Moniky 18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.30 Modlitba růžence.
Čt Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve 9.30 Za všechny zemřelé i žijící obyvatele DPS a za ty, na které nikdo nepamatuje. (v DPS)
 
Památka Umučení sv. Jana Křtitele 18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za rodinu Sobotkovu a Nešporovu.
So 19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
19.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne 22. neděle v mezidobí   7.45 Za rodinu Dvořáčkovu, Pípovu, Vránovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Vzadu na stolečku jsou přihlášky do náboženství na nový školní rok. Přihlášku vyplňují pouze ti, kteří náboženství zatím nenavštěvovali.
  • Na farních internetových stránkách si můžete prohlédnout fotografie z farních táborů. Díky všem, kteří jste tábory zajišťovali a pomohli s jejich průběhem.
  • Národní pouť rodin se uskuteční tuto sobotu ve Žďáře nad Sázavou. Program začíná v 9,30 hodin.
  • Dnešní den je pro naši farnost slavností. Chtěl bych poděkovat vám všem, kteří jste připravovali kostel a jeho okolí pro dnešní den. Děkuji vám všem, kteří se po celý rok staráte o kostel a farní prostory, děkuji vám všem, kteří se za farnost modlíte a život farnosti různými formami podporujete. Pán Bůh zaplať.