Ohlášky 24.9.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 24.9. do 1.10.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

25. neděle v mezidobí 7.45 Za Františka Šindeláře, rodiče a bratra a za rodinu Ryčkovu a Oherovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Dobrovolnou, Svobodovu a Hlávkovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  18.00 Mše sv. – slouží o. Vít Hába
 
Út  
18.00 Za rodiče Cilovy, jejich rodiče a sourozence a rodiče Dohnalovy. (se zaměřením pro děti.)
St Památka sv. Vincence z Paula, kněze  
 
Čt Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa 7.45 Za Marii a Jaroslava Gotzmannovy a jejich rodiče.
8.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za rodiče Pertlíkovy a Peškovy.
 So Památka sv. Jeronýma,

kněze a učitele církve

18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne  26. neděle v mezidobí 7.45 Za Františka a Boženu Brabencovy, rodiče a sourozence.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky. (s křestní slavností)
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Minulý týden v závěru bohoslužeb zaznělo pozvání o. Miloše ke společnému sledování filmu Šarlatový a Černý, který hovoří o odpuštění i o tom kdo je pokladem církve. Promítá se dnes v 17 hodin na kaplance. Jste srdečně zváni.
  • Příští neděli se uskuteční setkání lektorů, tzn. těch, kteří při bohoslužbě slouží čtením Božího slova. Setkání začne zde v kostele v 17 hodin a na ně naváže společné posezení na kaplance.
  • Díky vám všem, kteří jste přispěli do dnešní sbírky do diecézního fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Informace k tomuto fondu najdete na letáčcích při východu z kostela. Prosím, do každé rodiny si aspoň jeden letáček vezměte. Díky.
  • K tomuto fondu přijměte nyní ještě slovo otce biskupa Vojtěcha: Milé sestry, milí bratři, v dnešním evangelním úryvku jsme slyšeli jedno z mnoha podobenství o Božím království. Pán v něm vystupuje jako hospodář starající se o svou vinici. A od rána do večera najímá dělníky, aby byla jeho vinice ošetřena a přinášela co největší užitek. Tou vinicí je církev, diecéze, farnost, rodina…V naší diecézi, která letos slaví 240. výročí svého založení vás všechny ve jménu Pána vinice zvu ke všestranné pomoci na jejím obhospodařování. Co můžeme udělat pro to, aby vinice diecéze vzkvétala a přinášela užitek? Tím největším je bezesporu věrný život s Ježíšem Kristem, naším Pánem a vše, co z něj vyplývá. Ovšem starost o vinici má i svou hmotnou stránku. Církev u nás není nepředstavitelně bohatá, jak je stále představována ve sdělovacích prostředcích. A naše diecéze už vůbec ne. Finanční náhrada od státu nebude stačit na dlouhodobé hmotné zajištění diecéze. Proto jsem založil Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze a nyní vás chci vybídnout k jeho podpoře. Mým cílem a prosbou je, abyste se stali trvalou součástí velké rodiny malých dárců. Takových, kteří slyší Pánova slova: „Pojďte i vy pracovat na mou vinici. Pojďte pomáhat v duchovní i hmotné oblasti. – Jak? Bližší informace o organizaci fondu, případně přihlášky budou k dispozici po skončení bohoslužby nebo je naleznete na adrese fond.biskupstvi.cz. Váš dar do dnešní sbírky byl první příležitostí do tohoto fondu přispět. Děkuji každému, kdo přijme pozvání i nadále pomáhat. Slíbeným denárem odměny za naši spoluúčast je sám Pán a naše společenství s ním. Ze srdce vám všem žehnám. Váš biskup Vojtěch