Ohlášky 25.1.2015

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 25.1. do 1.2.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

3. neděle v mezidobí 7.45 Za rodiče a sourozence.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů  
 
Út  
18.00 Za rodinu Nahodilovu a duše v očistci. (se zaměřením pro děti)
St Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 9.30 Za Františka Pertlíka, dvoje rodiče a za bratra a duše v očistci. (mše sv. v DPS)
 
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za rodinu Dobrovolnou, Svobodovu a Hlávkovu.
So Památka sv. Jana Boska, kněze 18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne 4. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za požehnání rodiny, celý rod a na dobrý úmysl.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Sbírka příští neděle bude věnována, jak již bylo avizováno ve vánočním zpravodaji, na pokrytí nákladů spojených s výměnou kotle na faře a stavebními úpravami v budově fary, které mají v budoucnu přinést úsporu finančních prostředků za vydané energie. Díky předem všem dárcům.