Ohlášky 25.10.2015

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 25.10. do 1.11.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

Slavnost Výročí posvěcení kostela    7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Lavičkovu a Musilovu a duše v očistci.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út  
18.00 Za Marii Smejkalovu, manžela, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci. (se zaměřením pro děti.)
St Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Památka b. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice 7.30 Za manžela, bratra, matku a dceru.
 
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za biřmovance a jejich kmotry.
So 18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne Slavnost Všech svatých  7.45 Za dp. Milo Bendu a kněze, kteří působili v naší farnosti.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Dušičková pobožnost na hřbitově.
  • Dnes odpoledne jste opět zváni od 14.30 h. do farní kavárny.
  • Výtěžek sbírky minulé neděle na misie činí 14.038 Kč a výtěžek akce Misijní koláč před kostelem činí 26.646 Kč, dohromady 40.684 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Pán Bůh zaplať také všem, kteří jste přispěli svými buchtami, předměty a jiným zbožím k podpoře misií.
  • Sbírka příští neděle bude věnována na plánované stavební úpravy na faře. Díky předem všem dárcům.
  • Dnem modliteb naší farnosti za bohoslovce v olomouckém kněžském semináři je tento pátek. Pamatujme na tento úmysl ve svých modlitbách.
  • Máme možnost od příští neděle získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci a to až do 8.11. Pokud někdo nemůže ze závažného důvodu v této době, tak je dáno dovolení získávat plnomocné odpustky již od 25.10 a to při splnění obvyklých podmínek. Podmínky jsou na nástěnce před kostelem a na webových stránkách farnosti. Jednou z podmínek je také přijetí svátosti smíření, proto bude tento týden rozšířená možnost k přijetí této svátosti: v úterý od 17 hodin, ve čtvrtek od 6.30 hodin, v pátek od 16.30 hodin, a samozřejmě v neděli přede mší svatou.
  • Dušičková pobožnost zde v Lukách bude příští neděli ve 14.30 h. na hřbitově.
  • Nový rozpis Živého růžence najdete vzadu u oltáře sv. Barbory. Rozpis této modlitby začne platit od příští neděle 1. listopadu.
  • Je třeba pohrabat listí kolem kostela. Kdo můžete, prosím, přijďte ve středu dopoledne od 9 hodin. Nářadí si, prosím, vezměte s sebou. Díky předem.