Ohlášky 25.11.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 25.11. do 2.12.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

Slavnost Ježíše Krista Krále

7.45 Za Rodinu Gotzmannovu, Ondráčkovu a Emílii Rozhonovou.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po    
 
Út  
18.00 Za nemocnou osobu. (se zaměřením pro děti)
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Za nová kněžská a řeholní povolání.
   
Svátek sv. Ondřeje, apoštola 17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za rodiče Čermákovy, Hažmukovy, syna a duše v očistci.
So 16.00 !!! Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
 Ne 1. neděle adventní 7.45 Za Máriu a Olgu Lapárovy, paní učitelku a babičku Wenzlovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Vzadu na stolečku si můžete zakoupit tradiční brožurku Průvodce adventem. Cena činí 9 Kč. Peníze dávejte do připravené krabičky.
  • Adventní věnce se budou žehnat na začátku nedělních bohoslužeb.
  • Setkání s Mikulášem prožijeme zde v kostele příští neděli 2. prosince ve 14.30 h.
  • Kdo má zájem o návštěvu Mikuláše v rodinách ve středu 5. prosince, tak se může zapsat vzadu na stolečku. Z časových důvodů je počet možných návštěv omezený na 20.
  • Sbírka příští neděle bude věnována na opravu kostela v Petrovicích. Všem dárcům předem Pán Bůh zaplať.
  • Dnes odpoledne jste srdečně zváni do farní kavárny, která bude v tradičním čase od 14.30 do 17 hodin. V době kavárny s námi bude i o. Pavel Kafka, který vám rád přiblíží diecézní fond PULS.
  • Můžete se zapojit do sbírky Pomoc pro Afriku. Jedná se o sbírku pro salesiánské komunity v Angole, které pomáhají dětem. Darovat můžete školní pomůcky: tužky, pravítka, pastelky, penály, fixy, sešity, batohy; sportovní věci: míče, švihadla, kola, kolečkové brusle, plyšové hračky. Darovat můžete i vyjmenované věci, které už byly použité a jsou v dobrém stavu. Více informací na plakátku na nástěnce a u Vaška Koloucha, mobil 739 764 730.