Ohlášky 25.12.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 25.12. do 1.1.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

Slavnost Narození Páně

 

7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za živou a + rodinu Krňoulovu a Martensovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 7.45 Za Štěpána Smejkala, manželku, rodiče a sourozence.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
9.30 Mše sv. ve Velkém Beranově.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Út Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty  
18.00 Na poděkování za 60 let společného života s prosbou o další ochranu.
St Svátek svatých Mláďátek, mučedníků  
16.00! Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt  
 
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Za Marii Blažkovu, manžela, celý rod a duše v očistci.
So 16.00 Na poděkování za uplynulý rok.
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Ne Slavnost Matky Boží, Panny Marie

  

7.45 Za dp. Jana Veselého a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Díky vám všem, kteří jste pomohli s přípravou vánočních svátků a díky vám, kdo se podílíte na jejich slavnostním průběhu.
  • Dnešní sbírka je určena na pokrytí nákladů s topením v kostele. Díky všem, kteří jste přispěli.
  • Další mimořádná sbírka bude ta Tříkrálová a proběhne v sobotu 7. ledna. Protože jde o akci poměrně velkou, prosíme o zapojení dětí i dospělých. Děkujeme předem.
  • Během páteční liturgie svátku Svaté Rodiny budou moci manželé obnovit svoje manželské sliby.
  • Blíží se ples farnosti Luka a Sdružení Petrov, všichni jste srdečně zváni. Vstupenky si můžete zakoupit u Lukáše a Veroniky Kolouchových. Ples se uskuteční v sobotu 14. ledna.
  • Na svátek sv. Štěpána jste srdečně zváni na varhanní koncert v podání Adama Viktory v rámci Českého varhanního festivalu. Začátek koncertu je v 15 hodin.
  • Na Silvestra máte možnost prožít závěr kalendářního roku tichou adorací. Kostel bude otevřen od 23.30 h.