Ohlášky 25.3.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 25.3. do 1.4.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

Květná neděle

 

7.45 Za rodinu Čermákovu a Nahodilovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodiče Josefa a Marii Dubovy.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Modlitba křížové cesty.
Po  
 
Út    
18.00 Za zemřelé spolužáky. (se zaměřením pro děti)
St  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt ZELENÝ ČTVRTEK 19.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
19.00 Za prohloubení života farnosti.
 

VELKÝ PÁTEK

 

15.00 Křížová cesta.
19.00 Velkopáteční obřady ve Vysokých Studnicích.
19.00 Velkopáteční obřady.
So BÍLÁ SOBOTA 19.00 Velikonoční vigilie ve Vysokých Studnicích.
21.00 Za farníky.
Ne SLAVNOST 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 

7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Annu a Antonína Hájkovy, rodiče a duše v očistci.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Po skončení obřadů ve čtvrtek večer bude příležitost k adoraci. Protože to čtvrteční bdění v tzv. Getsemanské zahradě je bděním církve na modlitbách, tak kostel bude otevřen až do rána do 6 hodin. Vzadu na stolečku je arch pro zapsání, aby zde byl v tuto dobu stále někdo přítomen. Stejně tak v sobotu bude příležitost k návštěvě kostela pro ty, kteří se chtějí modlit u Božího hrobu. Proto je také potřeba, aby tu měl někdo službu. Vzadu na stolečku je také arch k tomu, aby se tam mohli zapsat ti, kteří jsou ochotni tuto službu konat.
  • Pátek je den přísného postu a újmy v jídle, tzn. je přísný půst od masa; a dospělí od 18 do 60 let, kteří nejsou nemocní, se mohou jen jednou dosyta najíst.
  • V sobotu při vigilii budeme obnovovat svoje křestní závazky. Pro zvýraznění této skutečnosti si můžete přinést, kdo má, svoji křestní svíci.
  • Žehnat velikonoční pokrmy budeme na závěr nedělních bohoslužeb. Pokrmy můžete klást před obětní stůl.
  • Kdo ještě nestihl přistoupit ke svátosti smíření, tak bude poslední možnost v úterý přede mší svatou. Během svatého třídenní se z časových důvodů zpovídat nebude. Díky za pochopení.
  • Od Velkého pátku se můžete připojit k Novéně k Božímu milosrdenství. V pátek se bude Korunka k Božímu milosrdenství modlit po křížové cestě. Další dny do pondělí vždy v 15 hodin v kostele.